Hidden Garden

We zijn niet iemand anders tijdens de kantooruren: leven en werk, een onlosmakelijk geheel

Hidden Garden ziet je professionele en je persoonlijke leven niet los van elkaar, integendeel. Het is één energiebron, één drive die alles in beweging zet en houdt: tijdens het werk, in ons gezin of bij familie, bij favoriete bezigheden, als we uitrusten of ontspannen, als we onze grenzen verleggen. Eén energiestroom in ons, die bepaalt wie we zijn, wat we verlangen, waarvoor we ons kunnen inzetten, wat ons enthousiast maakt of ons tempert, die bepaalt wat ons blij maakt of ergert. Het is die ene energiestroom die ervoor zorgt dat we ook energie terugkrijgen.
Als we die stroom in balans krijgen!

Zoals de zon die met haar stralen leven geeft aan een bos. Niet alleen aan de hoogste bomen, maar ook aan het dichte gebladerte, het ondoordringbare struikgewas, het kreupelhout en zelfs de diepe ondergrond. Het zonlicht dringt overal door, tot in de diepste vezels.

Ben je benieuwd hoe je van deze drive je kompas kunt maken? Hoe je bewust bent van je eigen energiestroom? Zodat je bewustere keuzes kan maken in je leven. Omdat je weet wat je energie geeft en wat energie van je afneemt. Dan wordt leven en werken een puur, zinvol en betekenisvol geheel.

Vind je balans vanuit je mogelijkheden (niet vanuit je probleem)

“Een man die verslaafd was, kwam bij mij in de praktijk. Het gesprek kwam telkens terug op de oorzaken die aan de basis lagen van zijn verslaving. En de cascade van problemen die daarvan het gevolg waren.

Het is zeker louterend om je verhaal kwijt te kunnen, en dat is ok. Maar de basis van ònze coaching is een positief verhaal, namelijk wie jij écht bent. Welke kwaliteiten je al hebt. Weet je nog? Persoon. Kwaliteit. Zorg.

Herontdek hoe bijzonder je bent. Wat je in je mars hebt,
wat jouw mogelijkheden en kansen zijn. Je moet niet fundamenteel veranderen, want je bent goed zoals je bent. Je hebt misschien wel de verkeerde stappen gemaakt of de verkeerde methode gekozen.
Vanaf dat punt kijken we vooruit.

Het is jouw verantwoordelijkheid om excuses aan de kant te schuiven. Jij zit aan de knoppen. Ga vanaf hier en nu de goede richting in. Hidden Garden helpt je daarbij. Er zijn technieken die je trainen in visionair (vooruitziend) denken, zodat je in een positieve flow komt, die je vooruit stuwt zoals jij het wil. Zoals jij echt bent.

We laten het verleden voor wat het is. We zijn NU en vanaf NU gaat het verder. Het is jouw verantwoordelijkheid, jij bent aan zet, maar met hulp van ons. Maak je dag goed. Vandaag, morgen en alle volgende dagen.
Mààk je toekomst! 

Eens een Grand Piano, altijd een Grand Piano? We herstellen enkel wat er altijd al was

Met welke stem wil jij je “beste wensen” uitdrukken? Het klinkt een beetje zweverig, maar wie zijn balans kwijt is, heeft in wezen ook een beetje zijn stem verloren. Wij laten je stem weer klinken en weerklinken. Want wij ZIJN klank, we zijn onze eigen vibratie.

Schaar je rond onze Grand Piano, een honderd jaar oude vleugel, die net niet op de schroothoop eindigde. We gaven ‘m een ereplaats bij Hidden Garden. Een instrument in een vervallen behuizing zonder klank. Wàs het. Bij Hidden Garden krijgt de piano een nieuw leven en een hervonden stem. Letterlijk: door het instrument te renoveren en te stemmen (what’s in a word?).

“We doen met mensen niets anders: herstellen wat er al was! De innerlijke kracht die in ons zit weer naar boven halen, onze stem weer laten klinken.”

Een onuitputtelijke energie-flow

De “energie-flow” maakt samen met onze kracht en met onze jeugdige gedrevenheid deel uit van een (positieve!) vicieuze driehoek. Het is niet echt een stappenplan met een bepaalde volgorde, maar een onlosmakelijk geheel waarbij de componenten vooral dankzij elkaar bestaan. En door één (of meerdere) componenten te versterken, wordt ook de driehoek in zijn geheel sterker.

Tweehonderd jaar lang hebben wetenschappers gezocht naar wat "energie-flow" precies is. Men wist dat het bestond, want mensen voelden het in zich , maar men kon er de vinger niet op leggen. Hedendaagse biologische / biomedische bevindingen zorgen voor meer begrip van het fenomeen. Het wetenschappelijk inzicht maakt dat we die flow op een positieve manier kunnen sturen. Dat is wat we doen bij Hidden Garden: die flow aanwakkeren tot een onuitputtelijke stroom aan energie, waarbij we zelfs in staat zijn om onszelf te overstijgen.

Johan | Hidden Garden